Electronic thermal hygrometer Nakata NJ-2099-TH (20% ~ 95%)

 • Manufacturer: NAKATA
  Model: NJ-2099-TH
  Origin: Japan
  • Request a Quotation Request a Quotation
 • USD 41.35

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment

Approximately ÷ humidity: 20% ~ 95%
Female in the room temperature range: -10 ~ 50oC
÷ than room temperature range: -10 ~ 60 ° C
÷ Accuracy
+ Moisture: + / - 5%
+ Temperature: + /-1 ° C
÷ resolution:
÷ Temperature: 0.1 ° C
÷ Humidity: 1%
÷ Batteries: 2 x 1.5 V AAA
÷ Size: 140 x 140 x 30mm
÷ Weight: 160gram
Manufacturer: Nakata - Japan

 

Detail


Đồng hồ điện tử đo nhiệt độ trong và ngoài phòng cùng độ ẩm không khí trong phòng, màn hình tinh thể lỏng hiện số lớn, có tính năng lựa chọn thang đo oC và oF, có khả năng lưu giá trị cực tiểu, cực đại hàng ngày hoặc tích lũy, sử dụng công nghệ mạch đo tiên tiến tiêu hao năng lượng thấp thời gian pin đến 2 năm.

Apply your mail to get promotion information