KEYSIGHT 33511B Trueform 系列波形/函数信号产发生器 (20 MHz; 1 频道)

• Tần số tối đa: 20 MHz

• Số kênh: 1

• Độ dài dạng sóng tùy biến tối đa: 16 MSa/kênh (MEM)

• Tốc độ mẫu tối đa: 160 MSa/s

• Edge Jitter: < 40 ps

• Tổng méo hài: < 0.04%

• Kích thước:

261.1 mm W x 103.8 mm H x 303.2 mm D (có chắn)

212.8 mm W x 88.3 mm H x 272.3 mm D (không có chắn)

• Trọng lượng: 3.3 kg (7.2 lbs.) 

• Khách hàng đọc kỹ Datasheet để chọn cấu hình phù hợp


Details

Datasheet  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化