Nitto 50VP5 (3 mét) Pa lăng xích kéo tay 3 mét

Lifting load: 5 tons
Lifting height: 3m
Weight: ~ 68kg

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化