For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Ruibao GH3030 Φ5*2000mm (1300°C) Đầu dò nhiệt độ kiểu K-

Nhiệt độ đo : 1300 độ C

Đầu dò Phi 5 dài 2 mét 

Details

Nhiệt độ đo : 1300 độ C

Đầu dò Phi 5 dài 2 mét 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会