SEW ST-360 TRn 指针式万用表

 • 制造商: SEW
  Model: ST-360TRN
  来源: Taiwan
  • 报价要求 报价要求
 • USD 29.70

DC volts  0-0.1 / 0.5 / 2.5 / 10 / 50 / 250 / 1000V(20kΩ/V)
AC volts  0-10 / 50 / 250 / 1000V
DC mA  50uA / 2.5 / 25 / 250mA
OHMS  2k / 20k / 2M / 20MΩ (20 Mid-Scale)
Accuracy  ±3% F.S. DC. ± 4% F.S. AC.
Sensitivity  20kΩ/V DC. 8kΩ/V AC.
dB  -10 to ± 50dB
hFE  0-1000
ICEO  150uA, 15mA, 150mA
LV  3V
Dimensions 102(L) × 148(W) × 46(D)mm
Weight (battery included)Approx. 300g 
Power source1.5V (AA) × 2 ,9V(6F22) × 1 
Safety standard IEC 1010-1 CAT II 1000V
Details
 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会