笔型示波器

Máy hiện sóng dạng bút dùng để nghiên cứu và phát hiện lỗi của các phần tử trên bảng mạch điện. Từ việc quan sát được tín hiệu điện thì người thợ sẽ phân tích được ra các yếu tố liên quan đến tín hiệu... Read more đó như tần số, biên độ điện áp, điện áp đỉnh, điện áp hiệu dụng, chu kỳ, đồ rộng xung....Qua những thông số đó người kỹ thuật viên sẽ kết luận ra tín hiệu có ổn định không, có đúng kiểu dạng sóng không... để đưa ra những giải khắc phục sự cố hợp lý.