TESTO 0609 1273 Immersion / penetration probe Pt100

Dải đo : -50 - 400 °C
Thời gian đáp ứng : khoảng 12s
Chiều dài cáp : 1.2m

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化