Tiến Đạt KT-1000 (1HP) 台式钻子

Height: 1m

Capacity: 1HP

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化