EMC、EMI 测试设备与测量维修服务

Sửa chữa thiết bị thử nghiệm, đo từ trường EMC và EMI, Sua chua thiet bi thu nghiem, do tu truong emc va emi