TetraCon 325 4极电导率电极探头(cat.no.301 960)

  • 制造商: WTW
    Model: TetraCon 325
    • 报价要求 报价要求
  • 联系

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化

Đầu dò độ dẫn điện 4 cực, có gắn đầu dò nhiệt độ, K =0,475/cm

Phích cắm kín nước (IP68)

Cáp dài 1.5m

Chi tiết注册收新闻 - 获得优惠活动的机会