HACH 2751340 Quantab快速氯离子测试试纸 (300-6000 ppm Cl-)

Số lần đo: 40

Thông số: Clorua - dưới dạng Cl-

Thiết kế: Dạng que đo

Dải đo: 300 - 6000 ppm Cl-

Trọng lượng vận chuyển: 0.2lbs

Bước xác định nhỏ nhất: 100-200 ppm


Detail

Brochures

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化