MITUTOYO 570-313 Electronic altimeter

Dải đo: 0-450mm / 0-18 inch

Độ chia: 0.01mm / 0.0005 inch

Cấp chính xác: ±0.05mm / ±0.0020 inch

Độ lặp lại : 0.01mm / 0.0005 inch

Nguồn : Pin SR44 

Hệ đơn vị : mét / inch

Trọng lượng : 5.9kg

Details

DATASHEET 


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化