MáyđochấtlượngnướcđataỉtiêuYSIProDSS

Hãng sản xuất: YSI

Model: ProDSS

Xuất xứ: Mỹ

Mã Đặt Hàng: 626870-1

Bảo hành: 12 tháng


+ PH

– Dải đo: 0 ~ 14 PH

– Độ chính xác: ±0.2 pH.

– Độ phân giải: 0.01 pH.

+ Độ dẫn điện EC

- Dải đo: 0 ~ 200 mS/cm.

- Độ chính xác: Từ 0 ~ 100 mS/cm: ±0.5% giá trị đo được hoặc 0.001 mS/cm. Từ 100 ~ 200 mS/cm: ±1.0% giá trị đo được.

- Độ phân giải: 0.001, 0.01 hoặc 0.1 µS/cm (tùy thuộc vào khoảng giá trị đo).

+ Độ mặn

– Dải đo: 0 – 70 ppt.

– Độ chính xác: ±1.0% giá trị đo được hoặc ±1.0 ppt.

– Độ phân giải: 0.01 ppt.

+ Tổng chất rắn hòa tan TDS

– Dải đo: 0 – 100 mg/L.

– Độ chính xác: do tính toán.

– Độ phân giải: 0.001, 0.01, 0.1 g/L.

+ Độ Đục

– Dải đo: 0 – 4000 FNU.

– Độ chính xác: Từ 0 – 999 FNU: 0.3 FNU or ±2% giá trị đo được. Từ 1000 – 4000 FNU: ±5% giá trị đo được.

– Độ phân giải: 0.1 FNU.

– Đơn vị đo: FTU, NTU.

+ Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

– Dải đo: 0 – 30000 mg/L.

– Độ phân giải: 0.01, 0.1 mg/L.

+ Ammonia

– Dải đo: 0 – 200 mg/L NH4 -N.

– Độ chính xác: ±10% giá trị đo được hoặc 2 mg/L.

– Độ phân giải: 0.01 mg/L.

+ Oxy hòa tan (DO)

– Dải đo: 0 – 500%, 0 – 50 mg/L.

– Độ chính xác: Từ 0 – 200%: ±1% giá trị đo được hoặc 1% độ bão hòa

                Từ 200 – 500%: ±8% giá trị đo được.

                Từ 0 – 20 mg/L: ±0.1 mg/L hoặc 1% giá trị đo được.

                Từ 20 – 50 mg/L: ±8% giá trị đo được.

– Độ phân giải: 0.01 mg/L và 0.1%, hoặc 0.1 mg/L và 1% (do người dùng lựa chọn).

+ Nitrate

– Dải đo: 0 – 200 mg/L NO3 -N.

– Độ chính xác: ±10% giá trị đo được hoặc 2 mg/L.

– Độ phân giải: 0.01 mg/L.

+ Chloride

– Dải đo: 0 – 18000 mg/L Cl.

- Độ chính xác: ±15% giá trị đo được hoặc 5 mg/L.

– Độ phân giải: 0.01 mg/L.

+ Đo sâu:0 ~ 100 m, độ chính xác: ±0.004 m (cáp 10m)

+ Đo áp suất: 375 ~ 825 mmHg, Độ chính xác: ±1.5 mmHg từ 0 đến 50°C

+ Cấp bảo vệ IP: IP67

Chú ý: Giá trên chỉ có duy nhất máy, cáp, dung dịch chuẩn, các sensor mua riêng.

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化