Testing specialized measuring equipment

Kiểm định thiết bị đo chuyên dụng, Kiem dinh thiet bi do chuyen dung