KIKUSUI KFM2150 SYSTEM 7000-04 Impedance Meter (150V; 1400A)

 • Manufacturer:KIKUSUI
  Model: KFM2150 SYSTEM 7000-04
  Guarantee: 12 Month
 • Contact
 •  Call for best price

   Hanoi city: (024) 35.381.269

   Danang city: (0236) 374.77.11

   HCM city: (028) 38.119.636

Tải giả điện tử: PLZ1004W (1 máy) + PLZ2004WB (3 máy)

Cấu trúc: Rack mount type

Định mức: 

- V: 1.5 ~ 150

- A: 1400

- W: 7000

Chế độ CC: Dải cho phép (A)/độ phân giải (mA) 

- H: 0 ~ 1400/70

- M: 0 ~ 140.0/7

- L: 0 ~ 14.00/0.7

Chế độ CV: Dải cho phép (V)/ độ phân giải (mV)

- Dải 15V: 0 ~ 15.75/1

- Dải 150V: 0 ~ 157.5/10 

Phụ kiện: Hướng dẫn sử dụng × 1, dây nguồn × 1, dây cảm biến × 1 bộ, cáp phẳng × 1 bộ, phần mềm ứng dụng (CD) × 1, cáp RS232C × 1 bộ, 1 bộ hai cáp tải song song 


Detail

Datasheet

 • Quality Engagement
 • Easy change and return
 • Delivery Avaliable
 • Favorable payment